SSK Kancelaria Radców Prawnych Warszawa
Sikorska, Skrzypkowski
Kancelaria Radców Prawnych Sp. k
ul. Żytnia 15 lok. 30
01-014 Warszawa
Numer kontaktowy
+48-22-252-29-86
« Powrót do Specjalizacje

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEń SPOłECZNYCH

Utworzono:  24 luty 2015, 22:42

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wkracza w sferę życia prawie każdego z nas, szczególnie dotkliwie oddziaływując w sytuacjach konfliktowych. Dlatego też poza doradztwem prawnym, przygotowywaniem pism i zastępstwem procesowym, oferujemy naszym Klientom pomoc w prowadzeniu negocjacji w zakresie polubownego zakończenia sporu pracownika z pracodawcą. Propozycja usług Kancelarii, związanych z prawem pracy to przede wszystkim:

  • reprezentacja w sprawach ze stosunku pracy lub z nim związanych;
  • sprawy dotyczące mobbingu oraz dyskryminacji
  • sprawy związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy,
  • pomoc prawna w sporach z Zakładem Ubezieczeń Społecznych
  • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagrodzeń itp.
  • negocjowanie w imieniu klienta ze związkami zawodowymi
  • sporządzanie dokumentów pracowniczych tj. wypowiedzenia umów o pracę, wypowiedzenia zmieniające
« Powrót do Specjalizacje